Pierwsi chrześcijanie. Opowieści biblijne. Rozdziały