Św. Teresa z Lisieux. Z wiarą i miłością. Przedmowa

Od śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza sto lat temu, napisano niezliczoną ilość biografii i prac naukowych, poświęconych tej, mieszkającej w karmelitańskim klasztorze zakonnicy. Książki te wywarły wpływ na życie wielu ludzi różnych narodów i wyznań, otwierając przed nimi drogę do świętości i jedności z Bogiem. Drogą tą można podążać, nie mając ze sobą skomplikowanych map, wiedzie ona bowiem prosto do miłowania wszystkich członków Boskiej rodziny, którzy są naszymi towarzyszami podczas ziemskiej wędrówki.

Ostatnie słowa jakie Teresa nakreśliła w swojej autobiografii – „z wiarą i miłością” – są podtytułem niniejszej książki, opowiadającej o jej życiu. Ta krótka, lecz pełna siły fraza pokazuje naszemu światu nadzieję. Świadectwo wiary i miłości św. Teresy jest darem dla nas, żyjących dzisiaj, darem, który może być skierowany szczególnie do ludzi młodych, szukających prawdy, dobra i celu w życiu. Młodzież potrzebuje bowiem bohaterów i bohaterek wśród swego grona, prawdziwych przyjaciół, którzy nigdy ich nie zawiodą. Rolą św. Teresy w dzisiejszym świecie może być wywieranie presji na młodych ludzi przez dawanie im doskonałego przykładu.

Opowiadając dzieje Teresy, siostra Susan Helen oddała ducha Karmelu, wyraziła go stylem prostym, który jednak sprawia, że historia ta staje się pociągająca dla czytelnika i jednocześnie prawdziwa. Niniejsza biografia może być i powinna być źródłem zachęty dla wszystkich, którzy nie ustają w poszukiwaniach ostatecznego sensu życia i miłości.

„Mała droga dziecięctwa duchowego” wymaga jedynie wiary w kochającego Ojca, który akceptuje wszystkich ludzi niezależnie od ich sytuacji życiowej czy profesji. Wszyscy musimy iść ku Bogu, akceptując tak nasze wady, jak i zalety, nasze słabości, ale i mocne strony. Pójście w ślady św. Teresy nie wymaga żadnych wielkich, ani niezwykłych czynów, lecz zwykłej skłonności serca do tego, by odnajdywać Boga w każdej mijającej chwili i poddać się Jego wyrokom z ufnością, zarówno w czasach rozświetlonych radością, jak i okrytych cieniem smutku. Oznacza to rozpoznanie obecności Pana w każdym zdarzeniu, nieważne jak błahym. Jedynie Miłość ma znaczenie. Jak woła św. Teresa: „Jemu niepotrzebne są nasze czyny, jedynie nasza miłość… Miłość, jak wspaniale nasze serca są do niej stworzone!”.

Niniejsza publikacja jasno przekazuje tę wiadomość, a także zaprasza do tego, byśmy wszyscy zwrócili się ku Bogu… z wiarą i miłością.

Karmelitanki Bose
Klasztor św. Józefa,
Terre Haute, Indiana

Nota od autorki

W twarzach świętych widać odbicie obrazu Jezusa, a ich dusze noszą ślady Jego ran. Naśladowanie Chrystusa w tych czasach, miejscu i okolicznościach, w jakich sami się znajdujemy może wydawać się czymś poza naszymi możliwościami.

Kim są święci? Czy to ludzie, którzy dokonują wielkich czynów? Często tak właśnie jest, lecz zanim zaczną ich dokonywać, oddają się całą duszą Panu Jezusowi. Miłość czyni z ludzi świętych. Miłość Boża jest nieskończona i zawsze żywa w Świętej Trójcy: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Miłość Ojca i Syna jest Duchem Świętym. Miłość Ducha w ludziach stanowi siłę przemieniającą i może przeobrazić ich w świętych. Miłość jest sekretem ich przemiany i mocą sprawczą. Sekret ten odkryła również, poprzez rozmyślania i modlitwę, młoda karmelitanka, św. Teresa od Dzieciątka Jezus: „Och, jakże słodko podążać drogą Miłości! Jakże pragnę wykonywać wolę Bożą, zawsze z największym oddaniem!” (Dzieje duszy).

Teresa urodziła się drugiego stycznia 1873 roku w domu rodzinnym Martinów, mieszczącym się przy ulicy św. Błażeja 36 w Alençon, we Francji. Zmarła około dziewiętnastej dwadzieścia w czwartek trzydziestego września 1897 roku w karmelitańskim klasztorze w Lisieux we Francji. Nie miała jeszcze nawet dwudziestu pięciu lat. Żyła niecałe ćwierć wieku i została pochowana czwartego października 1897 roku na cichym cmentarzu w miasteczku Lisieux. Na tym historia powinna się zakończyć. Oczywiście przeorysza Karmelu napisała o siostrze Teresie notę do archiwów i odprawiono Msze święte za spokój jej duszy.

Co takiego się więc stało, że imię tej młodej kobiety rozniosło się po całym świecie? Jaka jest historia tej zakonnicy i cóż to za siła leży w tej historii?

Św. Teresa z Lisieux. Z wiarą i miłością jest biografią siostry Teresy od Dzieciątka Jezus, znanej również jako „Mały Kwiatek”. Podczas czytania tej opowieści, słysząc jak Teresa interpretowała obecność mocy Bożej w swoim życiu, zostaniemy wezwani do tego, by odnaleźć przesłanie skierowane do nas. Teresa pokazała co może się zdarzyć jeśli ludzie poddadzą się Bogu. Bóg Teresy to kochający Ojciec, który pomaga jej, gdy nie może o własnych siłach wspiąć się na wyżyny doskonałości. Bóg Teresy to Ukrzyżowany Jezus, który wyciąga przebite ręce, by ją objąć. Bóg Teresy jest nieskończoną miłością, Duchem, wypełniającym jej duszę. Jej historia to coś więcej niż biografia, to wspaniałe Boskie panowanie.

Teresa zachęca nas byśmy pozwolili Bogu zrobić dla nas to, co zrobił dla niej. Pokazała nam prawdę Pisma Świętego, że „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8). Niniejsza książka została pomyślana jako wprowadzenie do dziejów św. Teresy i zawiera fragmenty jej rozmów, jak i utworów, które napisała. Cytaty zaczerpnięte z jej autobiografii zatytułowanej Dzieje duszy są w tekście oznaczone jako: (Dzieje). Wszystkie pozostałe cytaty pochodzą z jej Ostatnich rozmów oraz wierszy, które napisała i są oznaczone jako: (Rozmowy) i (Poezje św. Teresy z Lisieux). Czytelnik powinien zapoznać się również z Dziejami duszy; dodatkowe informacje i spostrzeżenia zawarte są także w wielu innych książkach oraz na kasetach audio i wideo.

Św. Teresa oferuje swoje słowa każdemu, kto się z nią styka. Pragnie przede wszystkim zaprowadzić nas do swojego kochającego Boga. Chce nas nauczyć jak kochać i jak być kochanym.

s. Susan Helen Wallace FSP

Powyższy tekst jest fragmentem książki s. Susan Helen Wallace FSP Św. Teresa z Lisieux. Z wiarą i miłością.