Ponadczasowa książka Gilberta Keitha Chestertona „Eugenika i inne zło”

Kolejna nowość WDS Sandomierz: Gilbert Keith Chesterton, „Eugenika i inne zło” – ponadczasowa książka, która blisko sto lat temu ukazała opłakane następstwa eugeniki: antykoncepcję, ludobójstwo, selekcję, sterylizację, eutanazję, in vitro, czy aborcję. Dzieło poprzedza przedmowa pióra lekarza dr hab. Andrzeja Lewandowicza.

“Eugenika i inne zło” G. K. Chestertona nie należy do wyjątków spośród jego innych dzieł, których wspólną cechą pozostaje niezwykła aktualność podejmowanych zagadnień. Problematyka moralna poruszana przez autora, przy dogłębności analizy na polu logiki i wiecznie żywych idei Ewangelii, w konfrontacji z rozpoznaniem ludzkiej natury zaskakuje konsekwencją oraz wrażeniem, że wszystko to znamy zarówno z osobistych sytuacji, jak i z życia społeczno-politycznego.

Chesterton operując paradoksem rozkłada na czynniki pierwsze każdą sprzeczność z zasadami wynikającymi z prawdziwego porządku rzeczy, często tak zakorzenioną w stereotypowym, powszechnym „myśleniu”, że możliwą do przełamania tylko na drodze konwersji, którą autor sam przebył z pomocą łaski Bożej. Pokorne otwarcie na prawdę o rzeczywistości stawia autora w szeregu najsprawniejszych detektywów, precyzyjnie tropiących niekonsekwencje ludzkiego myślenia i postępowania, zwłaszcza te, które stanowią występek przeciwko niezmiennemu prawu naturalnemu z odwiecznego ustanowienia Bożego.

Zupełny brak tej logiki ma miejsce w „kulturze” liberalnego relatywizmu pełnego hipokryzji, która dla pozoru swej wspaniałomyślności wprowadza ułatwienia i podjazdy dla wózków niepełnosprawnych, jednocześnie bezlitośnie zezwalając na „aborcję” eugeniczną… ułomnych, którym nie pozwala się nawet urodzić.

Książkę można kupić tutaj.