Książka WDS świętego Jana Bosko „Ludwik Comollo. Wzór młodych”

Staraniem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu ukazała się wreszcie długo wyczekiwana drukowana wersja inspirującej książki św. Jana Bosko „Ludwik Comollo. Wzór młodych” (domykającej serię „Chłopaki don Bosko”), pięknie zilustrowanej przez Jonasza Porywczego.

Przykład cnotliwych czynów większą ma wartość niż najwyszukańsza wymowa. Toteż nie bez powodu przedstawiamy tu zarys biografii pewnego chłopca zmarłego w kwiecie wieku. W bardzo krótkim czasie doszedł do praktykowania cnót z taką doskonałością, że z powodzeniem można go postawić za wzór każdemu wiernemu katolikowi pragnącemu zbawić swoją duszę.

Nie ma tu nic nadzwyczajnego, lecz każda rzecz wypełniana jest z nadzwyczajną doskonałością. To dlatego można zastosować do młodego Ludwika Comollo słowa: Kto posiadł świętą bojaźń Bożą nie zaniedbuje niczego, co mogłoby się przyczynić do jego postępu na drodze prowadzącej do Boga.

Miły Czytelniku, jeśli rozważysz, głębiej zastanowisz się nad lekturą, znajdziesz tu z pewnością odpowiedni dla siebie materiał do ustalenia programu życia prawdziwie cnotliwego i szlachetnego.

Książkę możesz kupić tutaj.