Książka „O wiecznym przeznaczeniu dusz” biskupa Louisa Bougauda

W ostatnich dniach na rynku wydawniczym pojawiła się ponadczasowa książka „O wiecznym przeznaczeniu dusz” bp Louisa Bougauda w prostych i mądrych słowach opisująca zagadnienia nieba, czyśćca, piekła i końca świata. Doskonała lektura na Adwent!

Ze wstępu: „Należy oddać ludzkości sprawiedliwość, że nigdy nie wątpiła w wieczność swoich przeznaczeń; zawsze wierzyła, że jest w drodze do wieczności i że do niej jeszcze nie doszła. Daremnie niektóre jednostki, w wiekach upadku, próbowały i dzisiaj próbują zagasić w sobie i wokół siebie wiarę w lepsze życie; ludzkość odwraca się od nich z pogardą, a raczej odtrąca ich z oburzeniem.

Jednocześnie z twierdzeniem, że istnieje to miasto wieczne, ku któremu dążymy, ludzkość zawsze jasno widziała, że to miasto dwojakim będzie: jedno dla dobrych, którzy w nim otrzymają nagrodę; drugie dla złych, którzy będą w nim ukarani. I dziwna rzecz! Ludzkość zawsze wierzyła w wieczność kary, jak i w wieczność narody.

Niemniej też jasno widziała, że pomiędzy tymi dwoma miejscami, będzie jeszcze trzecie, przygotowane dla tych, którzy nie są jeszcze dość czyści, by wejść do Nieba, a są zanadto czyści, by zostać wtrąconymi do Piekła: miejsce nie wieczne, lecz przejściowe, gdzie te dusze, które religijna starożytność przedziwnie nazwała „duszami uleczalnymi”, znajdą istotnie, w tajemniczych próbach, środek do uleczenia się i oczyszczenia.

Rozwój tego mniemania dostarczył apologii chrześcijańskiej wiele bardzo zajmujących kart. Spróbujmy dodać tam kilka rysów, zagłębiając się kolejno w te trzy miasta”.

Książkę możesz kupić tutaj.