I tom serii „Roma locuta”: „Socjalizm i komunizm potępione przez papieży”

Staraniem Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu ukazała się na rynku wydawniczym książka godna polecenia każdemu czytelnikowi – to pierwszy tom z serii „Roma locuta…”: „Socjalizm i komunizm potępione przez papieży”.

Teksty zebrane w tomie „Socjalizm i komunizm potępione przez papieży” wywarły ogromny wpływ na dzieje, nie tylko polskiej, myśli antykomunistycznej. Komunizm jako ideologia rewolucyjna, antychrześcijańska i z gruntu ateistyczna jest jednym z najważniejszych nurtów ideowych ostatniego stulecia.

Po wielkiej rewolucji we Francji (1789–1799) i rewolucji przemysłowej w Anglii (koniec XVIII wieku), w dobie narastającego liberalizmu, niesprawiedliwości brutalnego kapitalizmu i rodzenia się różnych utopijnych idei poglądy rewolucyjne głoszone przez Karola Marksa, a potem Włodzimierza Lenina i jego zwolenników znajdowały rosnące poparcie wśród zagubionych, biednych, ciężko pracujących robotników, a także u liberalnych intelektualistów i ludzi marzących o nowym świecie zbudowanym przez człowieka. Ogarnięta kryzysem Rosja stała się areną rewolucji roku 1917. Rewolucja Lenina zwyciężyła i stopniowo naznaczyła połowę świata swym krwawym dziedzictwem. W XIX wieku komunizm był tylko ideą, a w XX stał się podstawą ustrojową w szeregu państw.

Kościół katolicki od samego początku potępiał ideologię socjalistyczną i komunistyczną. Papieże, teologowie i publicyści katoliccy podejmowali w swych wystąpieniach problem komunizmu i socjalizmu jako ideologii zagrażających Kościołowi, państwu i cywilizacji. Wybrane pisma katolickich autorów na ten temat stanowią treść tej książki.

Żywimy głęboką nadzieję, że dokonany przez nas wybór dokumentów papieskich i innych artykułów będzie lekturą cenną i aktualną, która przyczyni się do świadomego przeżywania XXI wieku.