Coniedzielna Msza Trydencka w Sandomierzu w Bazylice Katedralnej

Od niedzieli w oktawie Bożego Narodzenia, tj. od 28 grudnia 2014 roku, o godzinie 13.30 w sandomierskiej Bazylice Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, dzięki łaskawej zgodzie ordynariusza sandomierskiego biskupa Krzysztofa Nitkiewicza oraz proboszcza parafii katedralnej ks. prałata Zygmunta Gila, rozpoczęły się regularne, cotygodniowe celebracje Mszy Świętej śpiewanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Od tej chwili miejscami uroczystych celebracji Mszy Świętych w diecezji sandomierskiej są: wspomniana bazylika w Sandomierzu oraz (od czerwca 2014 roku) klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie, gdzie Msza trydencka celebrowana jest w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 20.15.

Celebransem Mszy Świętej Wszechczasów jest absolwent prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, duszpasterz i opiekun Środowiska Tradycyjnej Liturgii Łacińskiej Diecezji Sandomierskiej bł. Wincentego Kadłubka, sędzia Sądu Biskupiego diecezji sandomierskiej, katecheta w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych, opiekun Diecezjalnego Ośrodka Katechumenatu, autor bloga „Cogitarium czyli Zbiór Myśli Wszelakiej”, ks. dr Krzysztof Irek.

Kapłanami, którzy również (nieregularnie) publicznie celebrują Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego są: ks. Paweł Bielecki, kanclerz Kurii Diecezjalnej, oraz o. Marek Grzelczak OP (w tradycyjnym rycie dominikańskim). Przed każdą Mszą Świętą Wszechczasów w Sandomierzu (od godziny 15.00) wszyscy chętni mogą przystępować do sakramentu pokuty – spowiedzi w rycie trydenckim.

Na działającej od ponad roku facebookowej stronie Środowiska Tradycyjnej Liturgii Łacińskiej można natomiast znaleźć bieżące informacje i komunikaty, liczne zdjęcia z Mszy Świętych trydenckich odprawianych w diecezji sandomierskiej, a także rozważania i kazania (w wersji drukowanej i audio).W najbliższym czasie planowane są m.in. Pierwsze Komunie Święte dzieci, spotkania ze znanymi osobami ortodoksyjnie zaangażowanymi w życie Kościoła oraz uczestnictwo w pielgrzymkach środowisk wiernych tradycji łacińskiej do miejsc świętych odbywanych w odwiecznie katolickim duchu skupienia, pokuty, modlitwy i umartwienia.

Jednocześnie pod patronatem Środowiska Tradycyjnej Liturgii Łacińskiej w Galerii Świętego Michała Archanioła (strona) przy ul. Żeromskiego 4 w Sandomierzu (obok seminarium) powstaje dział z książkami poświęconymi Tradycji Kościoła katolickiego rozmaitych wydawnictw katolickich w tym Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu (strona), znanego z publikacji bardzo licznych (ponad dwieście pozycji!) klasycznie katolickich tytułów, aktualnie przygotowującego do druku m.in. zbiór niedzielnych kazań na Ewangelie według starego roku liturgicznego byłego wieloletniego duszpasterza Środowiska Tradycyjnej Liturgii Rzymskiej Archidiecezji Lubelskiej ks. Dionizego Pietrusińskiego (bądź na bieżąco – wiadomości na stronie facebookowej wydawnictwa).